René Jakobsen

Statsautoriseret revisor

René har mange års erfaring som ledende revisor og rådgiver for små og mellemstore virksomheder, herunder foreninger, institutioner og fonde. Virksomhedstyperne har omfattet ejerledede virksomheder i diverse selskabsformer ligesom privatejede virksomheder, hvor han bl.a. bistår med skattemæssig rådgivning.

Han har endvidere rådgivet i forbindelse med opstart af virksomhed, herunder valg af selskabsstruktur, ejeraftaler m.m.

Ring til René Jakobsen.

Mobil: +4531361638

Vi er drevet af personligt engagement - både i ord og handling.

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn