Torben Laurentz Wiberg

Statsautoriseret revisor

Baseret på mange års erfaring med små og mellemstore virksomheder, kan Torben rådgive om valg af forretningsmæssig optimal struktur for ejerform, selskabsstruktur, formulering af indbyrdes ejeraftaler m.v. ud fra såvel økonomiske, skattemæssige og finansielle aspekter.

Torben har endvidere stor ekspertise inden for transaction service. Han har rådgivet mere end 250 gennemførte køb eller salg af virksomheder bl.a. inden for finansiel og skattemæssig due diligence.

Ring til Torben Laurentz Wiberg.

Mobil: +4540203060

Vores virksomhed består af to ting: Kunder og kollegaer. Derfor skal vi værne ekstra meget om vores værdier, og det er netop her det personlige engagement kommer ind i billedet. Med det mener vi, at vores medarbejdere altid bringer et personligt engagement ind i arbejdet for at kunne yde den bedst mulige service for vores kunder.

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn