Om os

Christensen Kjærulff er et mellemstort statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i København.

Vores kunder er primært små og mellemstore ejerledede virksomheder og privatpersoner. Mange af vores kunder har vi samarbejdet med i flere årtier, og vi betragtes for dem som en loyal og dedikeret partner, der spiller en vigtig rolle for dem og deres udvikling.

Vi engagerer os personligt og fagligt i det, vi laver. Vi gør meget ud af at lære vores kunder og deres omgivelser godt at kende med henblik på at hjælpe dem bedst muligt på vej.

Hver dag møder vi nye problemstillinger, men vores målsætning forbliver den samme - nemlig at være den bedste og tætteste økonomiske sparringspartner.

Organisation

Vi er en virksomhed, der er ejet, ledet og drevet af partnerne, som alle er statsautoriserede revisorer.

Formelt set omfatter vores ledelsesstruktur en bestyrelse og en direktion.Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt partnerforsamlingens medlemmer og består af Iver Haugsted (formand), John Mikkelsen, Elan Schapiro, Torben Laurentz Wiberg og Brian Hansen.

Direktionen består af Anders Ingemann Hansen, som varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med de politikker, strategier og handlingsplaner, der er godkendt af partnerforsamlingen og bestyrelsen. Med sig har han Julie Marie Cederholm, der i sin rolle som personlig assistent bistår organisations- og forretningsudvikling.

Origin

Christensen Kjærulff is a medium sized accounting firm, located in historic settings in the heart of Copenhagen. The company was established by Svend Aage Christensen in 1948, and after several mergers and acquisitions, the company today consists of 12 holders and about 100 employees, who together service over 5,000 clients.

An abstract picture with orange inspiring colors

Mission

Christensen Kjærulff's business area is auditing as well as financial and tax advice for primarily owner-managed companies. In all our relationships, we put people first, and we are driven by personal commitment. A professionally well-founded and close relationship ensures that we are regarded as the primary financial adviser.

Vision

It is Christensen Kjærulff's vision to be the most attractive and recommendable medium-sized auditing and consulting company for clients, employees and other stakeholders within our business area.

Inspiring picture symbolising a network

Network

We have a large network consisting of a large number of financial institutions, lawyers and consultants. In addition, we are a member of RevisorGruppen Danmark and the global network Nexia International.

Christensen Kjærulff
Network
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Follow us on LinkedIn